Rehnen VARIOFLEX

Popis

Technické údaje
Dĺžka 200 – 2000 mm
Hĺbka 870 – 1180 mm
Výška 1855 mm
Dĺžka podperné tyče

Možné predĺžiť až do

650 mm

1150 mm

Priestor medzi podpernými tyčami 70 mm
Nosnosť 400 kg