O nás

Vážení obchodní partneri, Spoločnosť Drevoprofi pôsobí na slovenskom trhu od r.2002, pričom v r.2010 prešla transformáciou z f.o. na formu s.r.o.. Spoločnosť sa od počiatku existencie špecializuje na komplexné zabezpečenie drevospracujúcich a drevoobrábacích firiem, pilníc a podnikov zaoberajúcich sa spracovaním drevného odpadu. Doplnkovou činnosťou je predaj elektrického ručného náradia, drevoobrábacích nástrojov a ich servis.

 

Za celé obdobie existencie naša spoločnosť dodala viac ako 1.000 jednotlivých strojov a technologických celkov. Okrem samotného predaja zaisťujeme i finacovanie nákupu cez zmluvných partnerov a ponúkame spoluprácu pri získavaní dotacií zo štrukturálnych fondov EU.

Hlavné odbory činnosti :

 

N

Spracovanie lamina (formátovacie píly, kolíkovačky, olepovačky, obrábacie centrá)

N

Dýhovanie (dýhovacie lisy, plošné, vákuové)

N

Spracovanie masívu(zrovnávačky, hrúbkovačky, spodné frézky, brúsky, výroba okien)

N

Povrchová úprava(brúsenie, kartáčovanie, nanášanie náterových hmôt, striekanie)

Vybavenie pilníc

– stroje pre spracovanie dreva až po sušenie(kmeňové pásové píly, krátiace píly, rozmietacie a omietacie píly, sušiarne reziva a príslušenstvo k sušiarniam)

Využitie drevného odpadu

– zhodnotenie odpadovej suroviny, odsávanie lokálne, centrálne + príslušenstvo, briketovacie lisy, kotly na biomasu, peletovacie lisy .

 

Predaj elektrického ručného náradia, drevoobrábacích nástrojov a servis strojov, nástrojov.

Široké portfólio zastupovaných značiek spolu s profesionálnym a ústretovým prístupom našich zamestnancov k zákazníkom smerujeme k tomu, aby pri výbere akéhokoľvek produktu z cieľového segmentu našou spoločnosťou zastupované značky rezonovali pri rozhodovaní zákazníka ako riešenie s najvyššou možnou technickou kvalitou a úrovňou služieb.

Veríme, že nový webový portál prispeje k lepšej informovanosti zákazníkov a poskytne Vám všetky potrebné informácie o zastupovaných značkách a ich produktoch.

S úctou

Ing. Radoslav Olexa

Konateľ Drevoprofi s.r.o.