Slovenský výrobca točených dielcov sa roz hodol pre zvýšenie svojej kapacity zakúpiť vysoko výkonný Nc sústruh CX 1300 Intorex a brúsku LAM 1300 Intorex