a

b

c

d

Spoločnosť Drevoprofi pôsobí na slovenskom trhu od r.2002. Spoločnosť sa od počiatku existencie špecializuje na komplexné zabezpečenie drevospracujúcich a drevoobrábacích firiem, pilníc a podnikov zaoberajúcich sa spracovaním drevného odpadu. Doplnkovou činnosťou je predaj elektrického ručného náradia, drevoobrábacích nástrojov a ich servis. Za celé obdobie existencie naša spoločnosť dodala viac ako 1.200 jednotlivých strojov a technologických celkov. Okrem samotného predaja zaisťujeme i financovanie nákupu cez zmluvných partnerov.

Vybrané produkty:

Široké portfólio zastupovaných značiek spolu s profesionálnym a ústretovým prístupom našich zamestnancov k zákazníkom smerujeme k tomu, aby pri výbere akéhokoľvek produktu z cieľového segmentu našou spoločnosťou zastupované značky rezonovali pri rozhodovaní zákazníka ako riešenie s najvyššou možnou technickou kvalitou a úrovňou služieb.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach 🙂